سوالات متداول

بله و جای نگرانی ندارد.

بله ولی سیم فیکس بسته می شود تا از بازگشت آن جلوگیری شود.

خیر اما در ارتودنسی مراقبت بهداشت بسیار اهمیت دارد .

خیر درد ندارد و حتی بی حسی هم نیاز نیست.

خیر

بله در کلینیک ما اقساط می باشد.

بسته به نوع ناهنجاری بین یک تا دو سال

از ۱۲سالگی تا زمانیکه شخص دندان دارد.

بله بسته به فک بیمار و نوع ناهنجاری پزشک تشخیص می دهد تعدادی دندان کشیده شود .

خیر ارتودنسی باعث پوسیدگی نمی شود عدم رعایت بهداشت در دوران ارتودنسی می تواند پوسیدگی دندان را به همراه داشته باشد.